Buckfast Drottningar

Drottningar- Buckfast


För oss det är viktig att veta vad det är vi säljer och ge våra kunder  kvalites drottningar.  Avelsarbete är en långsam och långsiktig process och därför låter vi specialister i biavel att sköta det.  

Varje år hyr vi in 5 avelsdrottningar från Lunds Biavelsklubb som har över 20 års erfarenhet inom avel med bin.
Avelsdrottningarna som vi hyr in har olika linjer och är testade efter buckfast modelen .

Avelsdrottningarna är både stations parade och inseminerade. 
Vi odlar efter de under årets gång och sedan flyttar vi de till vår egen parningsstation för att använda de som drönargivare till året därpå. På det sättet kan vi göra en "kontrolerad" friparning. 

Vi har stor kapacitet så att ingen beställning är för stor och ingen beställning är för liten!