Buckfast Bin

Vi producerar bin till försäljning. Vi vänder oss både till yrkesbiodlare och småskaliga biodlare.
Vårt mål är att leverera friska, froma, svärmtröga,  och produktiva bin som är lätta att hantera.
Vi har besiktning vid varje leverans och kunden får alltid tillståndbevis på att bina är kontrollerade och friska.
Eftersom vi har en stort efterfråga på bin , prioriterar vi de kunder som har beställt.

Avläggare innan avhämtning