Buckfast Drottningar

Drottningar- Buckfast
För oss det är viktig att veta vad det är vi säljer och ge våra kunder  kvalitesdrottningar.  Avelsarbete är en långsam och långsiktig process och därför låter vi specialister i biavel att sköta det.  

Varje år hyr vi in 5 avelsdrottningar från Lunds Biavelsklubb som har över 20 års erfarenhet inom avel med bin.
Avelsdrottningarna som vi hyr in har olika linjer och är testade efter buckfastmodelen samt VHS.  

Drottningarna medför en snabb vårutveckling, är fromma, svärmtröga, har bra rensningsförmåga och är mycket högavkastande.

Avelsdrottningarna är både stationsparade och inseminerade. 
Vi odlar efter de under årets gång och sedan flyttar vi de till vår egen parningsstation för att använda de som drönargivare till året därpå. På det sättet kan vi göra en "kontrollerad" friparning. 

Vi har stor kapacitet så att ingen beställning är för stor och ingen beställning är för liten! 

Vi skickar drottningarna med rekommenderat brev för att försäkra oss att de kommer till kunden dagen därefter . Eftersom vi jobbar med levande material vi vill inte ta några risker. 

Drottningar på väg till kunden!